jovins.fi

Mikä on sähkösuunnitelma?

Sähkösuunnitelma on kuvaa rakennuksen tai laitoksen sähköjärjestelmän rakenteen ja toiminnan. Siinä määritellään sähköliitännät, laitteiden sijoitus, johdotuksen reititys ja suojaukset. Sen avulla varmistetaan turvallinen ja toimiva sähköjärjestelmä. Sähkösuunnittelija laatii sähköpiirustukset noudattaen sähköalan standardeja, direktiivejä.

Toteutamme omakotitalon sähkö- sekä valaistussuunnitelmat asiakkaan vaatimusten mukaisesti

Syitä valita sähkösuunnittelija

 • Hyvin tehdyillä sähkösuunnitelmilla saadaan kilpailutettua sähköurakoitsijat samoilla työosuuksilla ja tarvikkeilla
 • Laadukkaiden sähkösuunnitelmien ansiosta tulevien mahdollisten sähkövikojen määrä jää minimiin.
 • Laadukkaan dokumentoinnin ansiosta jälkikäteen tehtävät muutostyöt sekä remontit ovat helpompi toteuttaa.
 • Turvallisuus: He varmistavat sähköjärjestelmän turvallisen toiminnan.
 • Laillisuus: He noudattavat sähköalan standardeja ja määräyksiä.

Sähkösuunnitelman sisältö

 • Piirustusluettelo
 • Asemapiirustus
 • Sähkötasopiirustus
 • Sähkökeskusten dokumentit
 • Järjestelmäkaaviot
 • Sähkötyöselostus
 • Sähköliittymän suunnittelu
 • Valaisinluettelo
 • Oikosulkuvirta sekä jännitteenalenema -laskelmat

Vaiheet sähkösuunnittelussa

 1. Lähtötiedot

Pääpiirustusten (arkkitehti) toimittaminen ja lähtötietolomakkeen täyttäminen. Voit Liittää mukaan mahdollisen pdf tai kuva esim. käyttöpistorasioiden ja datarasioiden sijoittelusta.

 

2. Suunnittelun aloitus

Suunnittelu aloitetaan sähköpistekuvilla ja asemapiirustuksilla

3. Kommentointikierros

Kuvat lähetetään asiakkaalle mahdollisia muutoksia varten läpikäytäväksi

 4. Sähkökuvien täydennys ja viimeistely

Viimeistellään kuvat saatujen kommenttien perusteella. Tehdään tarvittavat järjestelmäkaaviot, luettelot sekä työselostus. 

5. Valmiiden sähkösuunnitelmien toimitus

Toimitamme valmiit sähkösuunnitelman dokumentit sähköpostiin PDF sekä muissa tiedostomuodoissa.