jovins.fi

Tarjoan sähköurakoitsijoille suunnittelupalveluja

Työpiirustukset

Työpiirustukset sisältävät tasopiirustukset, joita täydennetään

  • Ryhmänumeroinnilla keskusvalmistajan numeroitujen pääkaavioiden perusteella.
  • Yleiskaapelointipisteiden tunnusten merkitseminen työpiirustuksiiin viiteviivain.
  • Sähköasennusten yleisen toteutuskelpoisuuden tarkistamista
  • Tarvittaessa turva- tai telejärjestelmien johdotuspiirustuksia.

Käyttöpiirustukset (Loppupiirustukset)

Rakennuksen käyttöhenkilökunnalle tarkoitettu valmiin sähköasennuksen piirustus, josta on saatavissa käyttöä ja huoltoa varten tarpeelliset sähkötekniset tiedot.

  • Dokumentit syntyvät mahdollisten tarkepiirustusten (punakynät) perusteella, jotka piirretään uusimpaan toteutuspiirustusrevisioon.
  • Keskusvalmistajan dokumenttien sekä piirikaavioiden yhdistäminen sähkösuunnitelmiin.
  • Piirustus- sekä muiden luetteloiden päivittäminen.
  • Järjestelmäkaavioiden muuttaminen toteutusta vastaavaksi.

Piirikaaviot

Keskuksien piirikaavioiden suunnitteleminen (mm. ohjausvirtapiirit) pääkaavioiden sekä muiden tarvittavien dokumenttien perusteella.

Elementtisuunnittelu

Laadukkaan betonielementin valmistaminen vaatii yhteistyötä eri suunnitteluosapuolten, elementtitehtaan ja työmaan osalta. Sähköasennusten virheet ovat kalliita ja korjaaminen vie aikaa, joten elementtien sähkösuunnittelussa tulee olla erittäin huolellinen.